Belkyra

Permanent fettfjerning dobbelthake


Hva er Belkyra?

Belkyra er det første godkjente legemiddel for behandling av uønsket fett under haken, i form av dobbelthake.

 Behandlingen ødelegger fettcellene under haken, og gir ofte en mer markert profil.

Belkyra er en effektiv ikke-kirurgisk injeksjonsbehandling for fjerning av moderate mengder uønsket fett under haken.

 Belkyra inneholder virkestoffet deoxicholsyre som finnes naturlig i kroppen for å lette nedbrytningen av fett. 

Belkyra løser opp fettceller permanent. Ingen andre celler enn fettceller påvirkes av behandlingen.

 Når er behandling med Belkyra egnet?

Belkyra er en behandling imot dobbelthake.

Belkyra reduserer en dobbelthake gradvis ved å redusere fettcellene under haken. Dette skaper en mer markert hakeprofil

Hvordan utføres behandlingen?

Selve behandlingen tar omkring 15 minutter.                                                 Behandleren injiserer små mengder av stoffet på flere steder i det området som skal behandles. Hvor mye Belkyra du får, og hvor mange behandlinger som trengs, er avhengig av hvor mye fett det er under haken.

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

De fleste som behandles med Belkyra, opplever en synlig forbedring av hakeprofilen etter 1 til 2 behandlinger.                                                                                           For noen få kreves det flere behandlinger for å oppnå et ønsket resultat.

Tidsintervallet mellom hver behandling skal alltid være minst 4 uker.                       Når det ønskede resultat er oppnådd, kreves det vanligvis ingen ytterligere behandling. Effekten er permanent.